Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_W07
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę niezbędna do rozwiązania zadania prostego i odwrotnego w geofizyce
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W06
    ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych