Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_W10
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W02
    konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych