Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_W11
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat sposobu pozyskiwania i rozliczania funduszy potrzebnych do projektowania i wykonania badań geofizycznych
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W08
    ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz2A_W04
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej