Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_W13
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • Inz2A_W03
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej