Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_W14
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Ma ogólną wiedzę z zakresu zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienia do EKO:
  • P2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz2A_W04
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej