Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_U02
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U07
    wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł