Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_U09
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić i przydatność najnowszych rozwiązaniach stosowanych w: badaniach geofizycznych, trendach w rozwoju aparatury, technik pomiarowych i oprogramowaniu specjalistycznym
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U05
    stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym
  • P2A_U01
    stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz2A_U05
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi