Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_U10
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność samodzielnego zaprojektowania wykonania i przeprowadzenia interpretacji terenowych i laboratoryjnych pomiarów geofizycznych
Odniesienia do EKO:
 • P2A_U04
  planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
 • P2A_U06
  zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski
 • P2A_U07
  wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • Inz2A_U01
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • Inz2A_U07
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
 • Inz2A_U08
  potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi