Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_U12
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność prowadzenia samodzielnej interpretacji pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem wyników symulacyjnych i statystycznych
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U05
    stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym
  • P2A_U07
    wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
  • Inz2A_U02
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne