Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_U14
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki ogólnej i stosowanej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U11
    samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową
  • Inz2A_U04
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich