Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_U15
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U12
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego