Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_U17
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność tworzenia szczegółowych opracowań badań geofizycznych i krótkich publikacji naukowych językiem naukowym polskim i obcym
Odniesienia do EKO:
  • P2A_U09
    wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych