Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_K01
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych poprzez studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria i konferencje
Odniesienia do EKO:
  • P2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób