Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_K02
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
Odniesienia do EKO:
  • Inz2A_K01
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • P2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • P2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób