Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF2A_K07
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych
Odniesienia do EKO:
  • P2A_K07
    systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania