Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W02
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów