Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W07
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów