Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W08
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat budowy i rzeźby geologicznej różnych regionów.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów