Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W09
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju litosfery i świata organicznego w przeszłości geologicznej.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów