Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W12
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin w Polsce i na świecie, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów