Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W13
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Zna podstawy prawne oraz rozumie konieczność ochrony środowiska.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej