Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W14
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie kartografii geologicznej i geologii strukturalnej.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów