Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W16
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej