Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W20
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma znajomość podstawowych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów