Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W21
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów