Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_U03
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał oraz skamieniałości, wykorzystując poznane metody badawcze.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne