Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_U13
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać podstawowe obliczenia i analizy parametrów hydrogeologicznych ośrodka skalnego i je zinterpretować.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia