Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_K01
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role