Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_K03
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób