Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_K05
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu