Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_W03
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów