Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_W04
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów