Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_W08
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej