Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_U03
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów