Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_U04
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów