Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_U17
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację złożonych zadań inżynierskich stosowanych w geologii i górnictwie.
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne