Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_U19
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów