Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_K01
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób