Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_K02
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje