Dane EK kierunkowego:
Kod:
EZ1A_W17
Kierunek obejmowany:
Ekologiczne Źródła Energii
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat podstawowych technik stosowanych do opisywania obiektów i systemów technicznych
Odniesienia do EKO:
  • Inz1A_W02
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W01
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych