Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W01
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów
Odniesienia do EKO: