Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W02
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych
Odniesienia do EKO: