Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W03
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma poszerzoną wiedzę w zakresie matematyki, przydatną do opisu i modelowania procesów technologicznych
Odniesienia do EKO: