Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W05
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych
Odniesienia do EKO: