Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W06
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej, technicznej, ceramicznych materiałów glinokrzemianowych tlenkowych i nietlenkowych, szkliw i angob oraz materiałów ogniotrwałych ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania
Odniesienia do EKO: