Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W07
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma pogłębiona wiedzę o właściwościach surowców mineralnych i odpadów przemysłowych oraz możliwościach ich pozyskiwania i wykorzystywania w technologiach materiałów ceramicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju
Odniesienia do EKO: