Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W08
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych
Odniesienia do EKO: