Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W15
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
posiada podstawową wiedzę w zakresie obliczeń reaktorów chemicznych i kinetyki zachodzących w nich procesów
Odniesienia do EKO: