Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U02
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko
Odniesienia do EKO: