Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U08
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki
Odniesienia do EKO: